Taxatie

Doel van de taxatie

U kunt om verschillende redenen behoefte hebben aan een taxatie. Hierbij kunt u denken aan:
 • een aan- of verkoopbeslissing;
 • financiering
 • overdracht binnen familie
 • belegging
 • vaststellen van de waarde voor de belastingdienst
Als duidelijk is waarom u een taxatie nodig heeft wordt een afspraak gemaakt om het object te kunnen opnemen. Tijdens de opname wordt o.a. gelet op:
 • ligging en omgeving
 • staat van onderhoud
 • inhoud en oppervlakte
 • functionele indeling
 • constructie en materiaalgebruik
 • isolatievoorzieningen
 • rechten en plichten (b.v. erfdienstbaarheden, recht van overpad)
Daarnaast wordt rekening gehouden met o.a. de marktsituatie, het bestemmingsplan en kadastrale registratie.

Taxatie tarief

De taxatiekosten zijn afhankelijk van het soort taxatierapport dat gewenst is en is afhankelijk van de prijsklasse.

Als uitgangspunt bedraagt de taxatie-courtage 1,4 o/oo van de getaxeerde waarde (excl. b.t.w.). Bij taxatie van waarden voor- en na verbouw bedragen de kosten 1,6 o/oo van de hoogste getaxeerde waarde. Het minimumtarief bedraagt € 225,- excl. b.t.w. De bijkomende kosten bestaan uit kadastrale recherche en gemeentelijke informatie.
Overigens is het zo dat de taxatiekosten aftrekbaar zijn op uw aangifte inkomsten-belasting indien u de taxatie gebruikt voor de aanvraag van een hypotheek bij aankoop of verbouw.

Bij een verkorte taxatie (of waardebepaling) geldt een korting op bovenstaand tarief. Een verkorte taxatie wil zeggen een verslaglegging in de vorm van een brief in de plaats van een uitgebreid taxatierapport conform het model dat is vastgesteld door o.a. de NVM en Vereniging Eigen Huis.

Indien u binnen 6 maanden nadat u door ons een taxatierapport heeft laten opmaken besluit te verkopen brengen wij u de taxatiekosten op de verkoopprovisie in mindering.

Ten slotte

Wij hechten veel waarde aan een goede en duurzame relatie met onze klanten, de klant is bij ons nog altijd koning. Dat betekent dat we uw vraag en situatie centraal stellen en in overleg met u tot een waardebepaling komen.