Mijn favorieten

Verkoop

Wie wil nou niet zijn/haar woning zo goed mogelijk verkopen? Om het maximale te bereiken is een goede voorbereiding nodig. Indien gewenst kunnen wij u een goede styliste aanraden die mee helpt met een goede presentatie op de foto's en tijdens bezichtigingen. Het valt niet altijd mee te kijken door de ogen van een potentiële koper en toch is dat belangrijk. We zien helaas af en toe dat verkopers door een verkeerde aanpak niet het maximaal haalbare bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om de opbrengst van de woning maar ook vaak over de voorwaarden en de afdekking van risico’s. Door het inschakelen van een expert voorkomt u deze problemen. Hoewel sommigen een makelaar als een uitgave zien, is de praktijk dat een makelaar u juist geld bespaart.Vrijwel elke eigenaar die overweegt te verkopen, wil dat tegen een zo hoog mogelijke prijs en binnen een acceptabele periode. Die doelstellingen kunnen worden gerealiseerd, indien u de verkoop planmatig aanpakt en rekening houdt met de marktsituatie.

Uw woning verkopen via makelaardij Zeeven
U bent van plan uw huis te verkopen. Neemt u daarbij makelaardij Zeeven in de arm, dan kunt u rekenen op een succesvolle verkoop. U profiteert onder andere van onze regionale marktkennis en ons bouwkundig inzicht. Wij stellen een reële vraagprijs vast en kunnen effectief serieuze gegadigden voor uw woning vinden.

1. Taxatie van de woning
2. De verkoopstrategie;
3. De bezichtigingen
4. Professioneel onderhandelen
5. De koopakte
6. De laatste inspectie


1. Taxatie van de woning
Als eerste staat er een inspectie van uw woonhuis op het programma om de bouwkundige staat te bepalen. Met ons inzicht in de regionale huizenmarkt kunnen wij daarna, uiteraard in overleg met u, een reële vraagprijs vaststellen. Dit is misschien wel één van de belangrijkste onderdelen. Hierin schuilt namelijk een groot risico: teveel vragen voor uw woning kan tot gevolg hebben dat serieuze kopers worden afgeschrikt en dat de woning lang te koop staat. Mensen vragen zich na een tijdje vaak af waarom de woning niet verkocht is en dat werkt negatief op de opbrengst. Te weinig vragen is uiteraard ook niet de bedoeling. Wij als makelaars kunnen u hierin perfect begeleiden.

Naast de eerste inspectie van uw woonhuis, verrichten wij juridisch onderzoek naar onder andere de kadastrale recherche, erfpacht en erfdienstbaarheden en overige rechten en plichten. U kunt er ook voor kiezen een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Dit houdt in dat een onafhankelijk bureau uw woonhuis keurt en een rapport opmaakt van de bouwkundige staat. Een dergelijke keuring betekent zekerheid voor zowel  koper en verkoper.

2. De verkoopstrategie; het persoonlijk verkoopplan
Samen met u bespreken wij welke promotiemiddelen we het beste kunnen inzetten om uw woonhuis zo goed mogelijk aan te bieden op de markt. Hieronder komen de verschillende promotiemiddelen aan bod.
  • Presentatie van uw woning in onze etalage.
  • Presentatie van uw woning op Funda.
  • Presentatie van uw woning op onze website.
  • Plaatsen van raambiljetten en/of tuinbord.
  • Opname van uw woning in het NVM-uitwisselingssysteem.
  • Presentatie woning bij andere NVM-makelaars in de regio.
  • Adverteren (regionaal of landelijk dagblad/woonmagazines).

3. De bezichtigingen
Wanneer wij aspirant kopers voor uw huis gevonden hebben, maken wij een afspraak voor bezichtiging. Wij zorgen ervoor dat de toekomstige koper een goed beeld van uw woonhuis krijgt. Dit is van groot belang voor de onderhandelingen in een later stadium.

4. Professioneel onderhandelen
Wanneer er een geschikte koper is gevonden, onderhandelen wij namens u met de koper of diens makelaar. Het hele proces, vanaf het eerste bod tot en met de uiteindelijke overeenstemming, wordt met u besproken.
 
5. De koopakte
Wanneer de onderhandelingen tot een overeenkomst hebben geleid, maakt ons kantoor de koopakte op. Deze wordt met de koper en u besproken en vervolgens ondertekend. Er worden tevens afspraken gemaakt over de eventuele overname van roerende zaken.

6. De laatste inspectie
Voor de eigendomsoverdracht bekijken wij, samen met u en de koper, uw huis om er zeker van te zijn dat alles is zoals is overeengekomen. Deze laatste inspectie vindt vlak voor het tekenen van de akte bij de notaris plaats. Dit is ook het moment om samen de meterstanden te noteren, uitleg te geven over installaties en eventueel uw nieuwe adres door te geven voor het doorsturen van de post.

Ten slotte, begeleiding bij de notaris. Wij zorgen ervoor dat de notaris, de koper en u als verkopende partij, de akte krijgen. Er wordt met u een tijd en datum afgesproken voor de levering bij de notaris. Tijdens het bezoek aan de notaris zijn wij bij u als adviseur, getuige en woordvoerder.

Verkocht!

Na het bezoek aan de notaris is de verkoopprocedure afgerond. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u daarmee, ook na de eigendomsoverdracht, altijd bij ons terecht.