Mijn favorieten

Woning huren

Bent u op zoek naar een huurwoning? Dan bent u bij makelaardij Zeeven aan het juiste adres. In opdracht van particuliere beleggers verhuren wij woningen en appartementen in de stad Groningen. Alleen werkende kandidaten kunnen in aanmerking komen voor een huurwoning. Huurwoningen worden niet verhuurd aan studenten.

Verhuurprocedure
Op onze website komt altijd het nieuwste aanbod van huurwoningen te staan. Daarnaast versturen wij bij nieuw aanbod een nieuwsbrief. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief. Mocht u interesse hebben in een woning én aan onze verhuurvoorwaarden voldoen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Huurovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van minimaal 25 maanden (tenzij in de aanbiedingstekst anders staat vermeld). Na 25 maanden heeft u één maand opzegtermijn.

Woningen worden zonder stoffering (vloer, gordijnen etc.) en inrichting verhuurd. In overleg met de huidige huurder kan dit vaak worden overgenomen.

Verhuurvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning moet u aan onderstaande verhuurvoorwaarden voldoen:
 • U bent 18 jaar of ouder met een Nederlandse nationaliteit. Andere nationaliteiten komen alleen in aanmerking indien zij beschikken over een geldige verblijfsvergunning van minimaal 1 jaar (m.u.v. inwoners E.U.).
 • U heeft inkomen uit werk en een arbeidscontract van minimaal één jaar.
 • Voor huurwoningen onder de € 737,14 per maand: u heeft een bruto inkomen van minimaal € 2.000,- per maand op basis van één inkomen. Bij tweeverdieners geldt een minimum inkomen van € 2.600,- per maand. Een tweede inkomen wordt voor 50% meegerekend.
 • Voor huurwoningen boven de € 737,14 euro per maand: u heeft een bruto inkomen van € 3.000,- per maand op basis van één inkomen.

Let op: genoemde inkomens zijn exclusief vakantiegeld, 13e maand/winstuitkering en evt. overuren. Afhankelijk van de huurprijs van de woning kunnen er hogere inkomenseisen gehanteerd worden.

Voldoet u niet aan de verhuurvoorwaarden dan is het niet mogelijk om een woning via makelaardij Zeeven te huren. Op bovenstaande verhuurvoorwaarden worden geen uitzonderingen gemaakt.

Documenten aanleveren
Wanneer u een woning heeft bezichtigd en naderhand de woning aan u 'onder voorbehoud' wordt toegezegd, ontvangen wij graag binnen 3 werkdagen de volgende documenten:
 • Ingevuld en ondertekend formulier met o.a. personalia en adresgegevens.
 • Legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).
 • Laatste 3 loonstroken.
 • Bankafschrift waarop te zien is dat u loon op uw rekening is gestort (uw saldo mag u blinderen, zolang uw recente loon maar zichtbaar blijft).
 • Werkgeversverklaring.
 • Verhuurdersverklaring.

Huurovereenkomst
Er is pas sprake van een huurovereenkomst als:
 • De eigenaar/verhuurder een kandidaat heeft gekozen om de woning aan te verhuren.
 • De originele documenten door de verhuurmakelaar zijn gezien en voldoen aan de verhuurvoorwaarden.
 • Het huurcontract door beide partijen is getekend.

Na het tekenen van de huurovereenkomst wordt u gevraagd om de eerste maand huur en eventueel een waarborgsom naar onze rekening over te maken. Daarna wordt de maandelijkse huur via een automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven.

Makelaardij Zeeven is bij veel woningen niet alleen de verhuurder maar ook de beheerder van deze woningen. Dit betekent dat makelaardij Zeeven het eerste aanspreekpunt vormt bij huurincasso’s, onderhoudszaken e.d.  

In het geval dat makelaardij Zeeven u een woonruimte te huur aanbiedt behartigen wij in eerste instantie de belangen van de eigenaar/verhuurder. Als NVM makelaar kunnen wij niet tegelijkertijd zowel voor de huurder als voor de verhuurder optreden. Hierbij wijzen wij u erop dat het u vrij staat om een deskundige in te schakelen om u te begeleiden bij het huren van woonruimte. Makelaardij Zeeven heeft ten allen tijde het recht een kandidaat, zonder opgaaf van reden, te weigeren als huurder.